Domácí mazlíčci jako terapie - jak zvířata ovlivňují lidskou psychiku

Domácí mazlíčci jako terapie - jak zvířata ovlivňují lidskou psychiku

 

Blízké pouto mezi člověkem a zvířetem je jistě nepopiratelné. Vždyť již od úsvitu lidské civilizace domestikovaná zvířata člověka provází. Není divu, že tento prazvláštní a jedinečný vztah ovlivňuje lidskou psychiku. A protože je dnešní doba charakteristická především stresem, spěchem a nemocem, měli bychom si právě chvil se zvířaty mnohem více vážit. Protože oni jsou nejen přítelem, ale i léčitelem.

Lidé hledají různé způsoby, jak uklidnit mysl a zrelaxovat tělo - někdo dělá jógu, jiný mindfulness a další zahradničí. Přesto je tu jedna terapie, kterou možná ani jako terapii nepovažujeme, ale má na naše zdraví ohromný vliv, a tím animoterapie / zooterapie aneb terapie zvířaty.

Co je animoterapie?

Jak jsme již řekli, jedná se o terapii zvířaty. Nejeden si totiž všiml těch nekonečných pozitiv, které má přítomnost zvířete na lidské zdraví. A tak vznikla animoterapie.

Můžeme ji rozdělit podle druhu zvířete a podle toho, jakou část člověka ovlivňuje (psychický a fyzický vliv). Právě přítomnost živého tvora dokáže u pacienta vyvolat pocit klidu, bezpečí a štěstí, na čemž si tato léčba zakládá.

Jaké jsou druhy animoterapie?

Ty nejznámější a nejvyužívanější typy terapie jsou založené právě na námi nejbližších zvířatech. Takže mnozí uhádnou, od kterých mazlíčků tyto terapie pochází:

 • Canisterapie - léčitelem je pes
 • Felinoterapie - léčitelem je kočka
 • Hipoterapie a hiporehabilitace - léčitelem je kůň

 

Setkat se ale můžete i s:

 • Delfinoterapie - léčitelem je delfín
 • Ornitoterapie - léčitelem je ptactvo
 • Terapie malými zvířaty - léčitelem mohou být akvarijní rybičky, plazi, morčata, křečci apod. (důležitý je chov a kontakt)
 • Terapie hospodářskými zvířaty - léčitelem může být ovce, koza, kráva, prase atd. (důležitý je chov - pracovní terapie)

Co všechno zvířata dokáží?

Kromě toho, že se zvířaty se člověk cítí v bezpečí, dokáží tyto chlupáči u lidí vyvolat silné emoce, což přispívá k psychické stimulaci, usnadňuje komunikaci a celkově zlepšuje psychický i fyzický stav pacienta. Dokáží velmi účinně snížit stres, napětí, ale i krevní tlak a celkově pomáhají uvolnit nervovou soustavu.

 

Další benefity:

 • Zvířata rozvíjí hrubou i jemnou motoriku.
 • Zvířata pozitivně formují sociální cítění, poznávání a citovou stránku člověka.
 • Zvířata trénují koncentraci a paměť.
 • Zvířata zlepšují verbální i neverbální komunikaci.
 • Zvířata pomáhají k lepší orientaci v prostoru i čase.
 • Zvířata vyvolávají potřebu her a pohybu.
 • Zvířata přispívají duševnímu zdraví, relaxaci a motivaci.
 • Zvířata učí lásce, porozumění a ohleduplnosti.

Pro koho se terapie zvířaty hodí?

Už jen podle zmiňovaných benefitů lze soudit, že animoterapie je opravdu pro každého - od malých dětí až po seniory. Věková hranice tedy rozhodně není omezena. Tuto terapii lze využívat v nejrůznějších zařízeních, počínaje sociálními přes vzdělávací až po zařízení zdravotnická.

Nutno podotknout důležitost zvířat jako členů rodiny. Často se oni stávají pojítkem, zdrojem radosti a domácím psychologem. Jedna z jejich předností je plné naslouchání a bezmezná oddanost a láska. Jednoduše řečeno, kdykoliv vás něco trápí, tak vás váš pes, kočka nebo i křeček rádi vyslechnou a poskytnou důležitou oporu.

 

Tip: Například u dětí bývají zvířata často a správně důležitou součástí výchovy.

 

Další pacienti, kterým mohou zvířata pomoct v jejich léčbě:

 • Tělesně postižení (dětská mozková obrna, lehké mozkové dysfunkce, svalová dystrofie, epilepsie)
 • Mentálně postižení
 • Senioři, lidé s demencí či Alzheimerovou chorobou
 • Psychicky labilní lidé
 • Onkologičtí pacienti
 • Lidé procházející procesem rehabilitace
 • Autisté

 

Lze jednoznačně tvrdit, že zvířata byla, jsou a budou pro lidský život nepostradatelní a měla by být jeho součástí. Nepochybně hrají také důležitou roli u osamělých lidí, kterým chybí kontakt s ostatními lidmi.

Láska ke zvířatům člověka asi nepřestane nikdy učit. Pokud tedy máte to štěstí a i vy máte doma nějakého zvířecího kamaráda, važte si ho! Je to až k nevíře, ale žádný člověk vám neposkytne tolik lásky a oddanosti jako zvíře.

Takže se mějte a já jdu s tím mým chlupatým miláčkem na procházku.

 

Kohoutová Klára