Znáte požadavky na ochranu psů a péči o ně z pohledu legislativy?

Znáte požadavky na ochranu psů a péči o ně z pohledu legislativy?

Každý, kdo si hodlá pořídit pejska, by měl mít na paměti jedno: pes je živá bytost a i on má svá práva. A toto pravidlo bere v potaz i česká legislativa, která se snaží zajistit bezpečí a šťastný život mazlíčkům pomocí zákona na ochranu zvířat. Ale není to jen to, z právního hlediska musí páníček zajistit i další věci. Pojďme se společně podívat na to, co vás jako majitele psa čeká a nemine.

Poplatky

Za psa je nutné platit poplatky. Tyto poplatky se liší dle místa bydliště a platí se v každé obci. Platí se jednou ročně místnímu úřadu. Protože si obec částku udává sama, může být výše poplatku opravdu různorodá. Nicméně dle zákona nikdy nesmí přesáhnout 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa.

Jestli někoho napadá otázka: Proč? Odpověď je vlastně docela logická. Vybrané peníze z poplatků slouží k úklidu psích exkrementů, zásobě sáčků pro pejskaře a dokonce i na opravu košů, do kterých se exkrementy následně vyhazují.

Kolik Kč činí poplatek ve vaší obci si během pár minut najdete na internetu. Ale pozor! V některých městech se může poplatek lišit i ulicí. Psa musí přihlásit majitel na úřad v místě bydliště.

Povinné označení psa

Dne 1. ledna 2020 vstoupila v platnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Mikročipem musí být označen každý pes od 3 měsíců věku s výjimkou psů, kteří mají dobře čitelné tetování provedené před 3.7. 2011.

V každém očkovacím průkazu nebo pasu psa musí být uvedeno číslo mikročipu, kterým je pes označen. Zákon však neukládá povinnost zapsat psa do jakéhokoli registru psů. Nicméně tuto povinnost může občanům uložit obec.

Za neoznačeného psa hrozí majiteli správní řízení s uložením pokuty až 50 000 Kč.

Odpovědnost za psa nese majitel

S novelizací občanského zákoníku se z pohledu zákona pes již nepovažuje za “věc”, nýbrž za smysly nadaného živého tvora. To ovšem majitelům ukládá odpovědnost za jeho chování a za škodu způsobenou zvířetem.

Pozor by si měli páníčci dávat tedy i u silnice. Protože pokud dojde ke srážce vozidla se psem, na vině zpravidla není řidič vozidla, ale naopak majitel psa, či někdo, komu bylo zvíře svěřeno. To znamená, že náhrada škody na autě nebo na zdraví by šla “z kapsy” majitele psa. Jsou samozřejmě i případy, kdy na vině může být řidič, a proto je lepší zavolat policii a nechat případ prošetřit.

 

Tip: Není od věci si svého chlupáče pojistit. Při jakékoliv škodě může pojišťovna podat pomocnou ruku a rozpočet páníčka tak bude ochráněn.

Ochrana proti týrání

Je dobré si znovu připomenout, že i zvíře je živá bytost a má svá práva. Bohužel i v dnešní době se najdou lidé, kteří to nechápou nebo neakceptují a zneužívají své moci, kterou nad bezbranným zvířetem mají. Z toho důvodu byl ustanoven zákon na ochranu zvířat proti týrání. Vzhledem k obsáhlosti se dělí na dvě oblasti, přímou a nepřímou ochranu.

Přímá ochrana zvířat proti týrání obsahuje předpisy, které vymezují, zakazují a i postihují činnosti považované za týrání zvířete.

Nepřímá ochrana zvířat proti týrání upravuje zacházení se zvířaty a ochranu jejich pohody a zdraví. Jedná se například o veterinární zákon, zákon o krmivech apod.

Činnosti, které jsou považovány jako týrání, jsou vymezeny zákonem a je možné je snadno dohledat. Kromě toho se zákon zabývá ochranou zvířat při veřejných vystoupeních, usmrcování či omračování, rozmnožování, prodeji a předání psa novému majiteli, ale i při přepravě.

Tip: Dlouho diskutované téma je zákaz držení psa na řetězu, které stále nebylo zákonem zakázáno, nicméně velmi striktně omezeno. Délka musí být minimálně trojnásobná délce těla zvířete včetně ocasu a může být uvázáno pouze na nezbytně dlouhou dobu. Nicméně zakazuje používat k vázání nebo jinému omezení pohybu zvířete prostředky, které způsobují nebo se předpokládá, že způsobí poranění, bolest či jinou újmu na zdraví - za což se řetěz většinou dá považovat.

Už i pro cestování se psem existují jistá pravidla. Některá z nich ukládá zákon, jiná jsou spíš obecným standardem. Proto si je před cestou raději nastudujte.

Sankce

Dle zákona na ochranu zvířat jsou vymezené i sankce a sankční řízení. Za porušení zákona je možné postihnout majitele:

  • Do výše 100 000 Kč fyzickým osobám a 200 000 Kč právnickým a podnikajícím fyzickým osobám - není narušená tělesná integrita zvířete, většinou se jedná o porušení povinnosti vedení evidence, úniku zvířete atd.
  • Do výše 400 000 Kč FO a 1 000 000 Kč PO a podnikajícím FO - méně závažné případy týrání zvířete
  • Do výše 1 000 000 Kč FO a 3 000 000 Kč - závažné týrání, které ještě není považováno za trestní čin
  • Odnětím svobody na 6 měsíců až 6 let - velmi závažné týrání až utýrání zvířete, podle vymezení prohřešku dle trestního zákoníku.

 

A teď něco od našich malých kamarádů:

Haf haf! Pokud víš o nějakém prohřešku tvého druhu vůči nám psům, prosím pomoz nám! Uvědom příslušné úřady, upozorni majitele, udělej cokoliv, co nás zachrání! Vždyť my vás milujeme a prosím jen to, abyste nám naši lásku opětovali. Haf haf!

 

Kohoutová Klára